1403/05/04

نشان حامی حقوق مصرف کننده

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده سال 96


نشان حامی حقوق مصرف کننده

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده
جشنواره حمایت ازحقوق مصرف کنندگان
حقوق مصرف کننده حقوق مصرف کنندگان
#استان_فارس #jhmfars #شیراز
#صدراکنار #صدراکنار_شیراز
#سازمان صنعت معدن تجارت
#سازمان صنعت معدن وتجارت
#هفتمین جشنواره حمایت ازحقوق مصرف کنندگان
#حامی حقوق مصرف_کننده
۱۳۹۶/۱۲/۱۵

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


نشان حامی حقوق مصرف کننده

شن و ماسه شیراز شرکت صدرا کنار شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز

1396/12/15
نشان حامی حقوق مصرف کننده
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98