1403/05/04

واحد نمونه صنعتی سال ۹۷

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و انتخاب واحد نمونه صنعتی در سال نود و هفت


بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و انتخاب واحد نمونه صنعتی در سال نودوهفت

با حضور معاون محترم وزیر صنعت،معدن و تجارت
استاندار محترم و معاون استاندار فارس
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس
رئیس شورای شهر شیراز
نمایندگان مجلس
و جمعی از صنعتگران استان در سالن احسان شیراز برگزارشد.
صدراکنار شیراز بعنوان واحد نمونه صنعتی و بهره بردار نمونه سال نودوهفت انتخاب شد.

#واحدنمونه صنعتی
#واحدنمونه صنعتی سال۹۷
#استان فارس #صنعت و_معدن
#روزصنعت معدن #روزصنعت و_معدن
#روزملی صنعت ومعدن #روزملی صنعت_معدن
#بهره بردارنمونه

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


واحد نمونه صنعتی سال ۹۷

شرکت صدرا کنار شیراز تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه, معدن شن و ماسه در شیراز

1397/04/24
واحد نمونه صنعتی سال ۹۷
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98