1403/05/04

نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


دبیرخانه محترم جشنواره حمایت ازحقوق مصرف کنندگان استان فارس
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

بازدید شهردار محترم شیراز جناب آقای اسکندرپور
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

بازدید استاندار و معاونین محترم
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

بازدید استاندار محترم فارس
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

بازدید مدیرکل سازمان استاندارد فارس
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

هیات مدیره محترم نظام مهندسی
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

هیات مدیره محترم نظام مهندسی
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان فارس
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

مهندس خواجه پور _نظام مهندسی
شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت صدرا کنار شیراز تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه, معدن شن و ماسه در شیراز, نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

1398/04/15
نمایشگاه صنعت ساختمان
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98