1403/05/04

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 97

دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در هشتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس در سال ۹۷


نشان حامی حقوق مصرف کننده 
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

در هشتمین جشنواره حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان فارس در سال ۹۷
.
#حقوق مصرفکننده #آگاهی درخرید #شیراز
#استانداردسازی #ایزو#احترام به خود #مشتری مداری

حمایت ازحقوق مصرف کنندگان#فارس _ صدراکنار شیراز معدن شن و ماسه شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 97

شرکت صدرا کنار شیراز تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه, معدن شن و ماسه در شیراز

1397/12/15
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 97
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98