1403/05/04

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال نود و هشت


بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام  واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال نودوهشت
با حضورمعاون محترم وزیر صنعت،معدن و تجارت ایران
استاندار محترم و معاون استاندار فارس
رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان
رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس
رئیس شورای شهر شیراز
نمایندگان  مجلس
و جمعی از صنعتگران استان در سالن احسان شیراز برگزارشد.
براساس بررسی عملکرد در سال نودوهفت و نودوهشت:
صدراکنار شیراز( معدن شن و ماسه در شیراز )بعنوان واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان در سال نودوهشت انتخاب شد.
تیرماه ۹۸
.
#واحد نمونه معدنی #بهره بردارنمونه
#واحد نمونه صنعتی
#واحد نمونه معدن یسال۹۸
#استان فارس #تالار احسان شیراز #صنعت و_معدن
#روزصنعت معدن #روزصنعت و_معدن#شیراز
#روزملی صنعت ومعدن #روزملی صنعت_معدن
#صدراکنارشیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس

شن و ماسه شیراز, شن و ماسه در شیراز, تولیدی شن و ماسه در شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز

1398/04/26
واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98