1403/01/29

دوره آموزشی سنگدانه ( شن و ماسه ) مورد مصرف در بتن

دوره آموزشی عملی سنگدانه مورد مصرف در بتن ، ویژه مسوولین کنترل کیفیت


 

دوره آموزشی عملی  سنگدانه مورد مصرف در بتن ، ویژه مسوولین کنترل کیفیت
با همکاری اداره استاندارد استان فارس ، نظام مهندسی فارس و انجمن بتن آماده فارس ، در معدن صدراکنار شیراز ( معدن تولیدی شن و ماسه در شیراز ) باتدریس مهندس علیرضارحمتی برگزارگردید.  ۱۳۹۷/۰۹/۰۸

(دوره تئوری در ساختمان شماره۲ نظام مهندسی ساختمان استان فارس ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ برگزارشد)

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

شرکت صدرا کنار شیراز معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز


دوره آموزشی سنگدانه ( شن و ماسه ) مورد مصرف در بتن

همکاری اداره استاندارد استان فارس, نظام مهندسی فارس و انجمن بتن آماده فارس, در معدن صدراکنار شیراز, معدن تولیدی شن و ماسه در شیراز, شرکت صدرا کنار شیراز, تولیدی شن و ماسه استاندارد در شیراز, شن و ماسه, شن و ماسه شیراز, مصالح ساختمانی شیراز, معدن مصالح راه سازی در شیراز, معدن شن و ماسه شیراز, معدن شن و ماسه در شیراز

1397/09/08
دوره آموزشی سنگدانه ( شن و ماسه ) مورد مصرف در بتن
شرکت صدرا کنار شیراز : معدن شن و ماسه استاندارد در شیراز

آخرین مقالات

بیشتر

واحد نمونه معدنی و بهره بردار نمونه استان فارس سال 98

بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان فارس و اعلام واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال 98